Bio

Klemens Starybrat, ur. 1990 r., dyrygent

Po ukończeniu z wyróżnieniem Szkoły Muzycznej II st. (zwieńczonego występem z towarzyszeniem Filharmonii Koszalińskiej), rozpoczął studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie dyrygentury prof. Tomasza Bugaja. Był stypendystą macierzystej uczelni. Brał udział w wielu kursach mistrzowskich w Polsce i za granicą, prowadzonych przez m.in. prof. Colina Mettersa, Jonathana Bretta, Karolosa Trikolidisa oraz Łukasza Borowicza, dyrygując orkiestrami: Orkiestrą Ermitażu w Sankt Petersburgu, Litewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną, Orkiestrą Filharmonii w Debreczynie, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Radomską Orkiestra Kameralną.

W 2014 r. po ukończeniu studiów, Klemens Starybrat zadebiutował dyrygując Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej. Jako dyrygent gościnny współpracował m. in. z Filharmonią Koszalińską, Solti Chamber Orchestra oraz Radomską Orkiestrą Kamerlną. Od 2017 r. jest głównym dyrygentem cyklu comiesięcznych koncertów edukacyjnych w Filharmonii Koszalińskiej.

W 2016 r. uczestniczył w VI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego a w roku 2015 jako wybrany uczestnik brał udział w 6. Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim Jeunesses Musicales w Bukareszcie, gdzie uczestniczył w 2. etapie przesłuchań.

Jako dyrygent-asystent współpracował z Moniką Wolińską przy pracy z Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus oraz z Rubenem Silvą przy pracy z Okiestrą Filharmonii Koszalińskiej. Z chęcią współpracuje z młodymi polskimi kompozytorami, zarówno jako dyrygent jak i pianista.

Portrait